NL Heartsong Workshops and Retreats

Heartsong training Heartsong 1 daagse training: Mijn wens is om een ​​diepere ervaring met Heartsong aan te bieden om samen een ruimte te creëren waarin we de hoogste mogelijkheden ontdekken die in ons allemaal liggen. Samen op een heilige reis gaan, leren,...

Heartsong Workshops and Retreats

Heartsong Intensive Heartsong 1 day intensive: My desire is to offer a deeper experience with Heartsong to co-create a space where we discover the highest potentials that lie within us all. To go on a sacred journey together, to learn, to teach, to hold space for each...